ÜRETİM PANOLARI (ANDON PANOLAR)

Firmamızca değişik kullanım alanlarına, amaçlarına uygun üretim panoları (andon panolar) üretilmektedir.

Üretim izleme panolarımız, fabrika verimlilik sistemlerinde, otomasyon uygulamalarında, işçilerin ve personelin bilgilendirilmesi, çağrı merkezlerinden gelen bilgilerin görüntülenmesi gibi amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Üretim panoları üretimi tek veya çok satırlı olarak gerçekleştirilmektedir.

Üretim panolarımızda bilgisayardan gelen hedef, planlama, mesaj vb. gibi bilgilerin yanı sıra üretim alanından gelen analog ve/veya digital bilgiler, komutlar işlenebilmekte, görüntülenebilmektedir.

Kullanıcı amacına uygun şekilde üretilen üretim panolarımızda 7-segment yapıda göstergelerin yanı sıra alfanümerik yapıda göstergeler de kullanılmaktadır.

Genel olarak bina içi uygulamalarında kullanılan (iç alan) üretim panolarımız gerek duyulduğunda bina dışı, açık alan uygulamalarına yönelik (dış alan) olarak da üretilmektedir.

İç veya dış alan uygulamalarına uygun şekilde farklı led renklerinde, ışık şiddetlerinde üretilmektedir.

Üretim panolarımızda alfanümerik karakterler görüntülenebilir.

Üretim panolarımız müşteri isteğine göre yapılabilmektedir. Böylelikle panonun istenilen bölümlerinde hedef üretim, gerçekleşen üretim, verimlilik vb. gibi üretimle ilgili bilgiler görüntülenirken, bir bölgesinde tarih, saat, sıcaklık gibi gün ve ortam bilgileri, bir başka kısmında ise bilgilendirme amaçlı kullanılabilecek kayan yazı görüntülenebilmektedir.

Bu kategorideki üretim panolarımıza bilgi gönderimi PC aracılığıyla yapılabileceği gibi, uygun ekipmanlar kullanılarak doğrudan sahadaki cihazlardan da yapılabilir.

Fonksiyonel, esnek ve kolay kullanım özelliklerine sahip panolarımız, bu sayede kullanıcı işletme tarafından bilgilendirici, yönlendirici amaçlarla kullanılabilmektedir.

PC yazılımı aracılığıyla panolardaki veriler operatör odasından kolaylıkla izlenip denetlenebilir.

Tüm göstergelerimiz ve üretim panolarımız standart olarak RS485, MODBUS RTU haberleşmelidir. Farklı protokol uygulamaları için firmamızla ilişki kurulması gereklidir.